Projekt IMPACTECH modeluje ekonomické dopady nízkouhlíkové transformace energetiky.

Vychází z toho, že v energetickém mixu zemí EU budou čím dál větší roli hrát obnovitelné zdroje - zajímají nás především dopady jejich širšího uplatnění.

Model dokáže v zadaném časovém horizontu vyhodnotit předpokládaný trend dopadů změn v energetickém mixu na základní ekonomické indikátory:

  • poptávku po práci
  • hrubý domácí produkt
  • hrubou přidanou hodnotu
  • emise skleníkových plynů

 

Tento výstup vznikl v rámci projektu TAČR Théta „Ekonomické dopady
uplatnění různých technologií při nízkouhlíkové transformaci“, č. TK01010208


 

Hlavním výstupem je volně přístupný model

 

Model

Komu a čemu mohou výstupy projektu sloužit?

  • k volbě strategií energetické politiky - zejména s ohledem na její ekonomické dopady a dopady na trh práce. Jsou určeny tvůrcům energetické politiky v ČR stejně jako dalším případným zájemcům.
  •  pro organizace -  působící na poli energetiky a transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku – ať už konkrétní soukromé subjekty, zájmová sdružení, státní organizace či občanská sdružení.

Do modelu lze vložit 1) scénáře vývoje energetického mixu po jednotlivých zdrojích a 2) předpoklady ohledně vývoje nákladů modelovaných zdrojů energie. Tyto vstupy musí mít podobu popsanou na stránce Model IMPACTECH a v Technické příručce k modelu, a jako scénáře vývoje energetického mixu mohou být výstupem Státní energetické politiky či jiných scénářů. Více informací o struktuře modelu a metodologii poskytuje detailní Metodika.

Výsledky modelu poskytují představu o změnách v poptávce po produktu jednotlivých odvětví v závislosti na změnách v energetickém mixu. Model rovněž napoví, v jakých odvětvích a na jaké úrovni kvalifikací poptávka po práci poroste a na jakých pozicích naopak dojde k jejímu útlumu. Model tak ukazuje dopady scénářů na trh práce a v důsledku i na politiku zaměstnanosti a pro vzdělávací politiku.

Projekt IMPACTECH rovněž tvoří analýzu potřeb sektoru obnovitelné energetiky v ČR. Experti v oblasti OZE spolupracují na vstupech do modelu v podobě předpokladů ohledně vývoje modelovaných technologií a očekávání vývoje energetického mixu. Metoda participativního modelování vtahuje odborníky do užší vzájemné diskuse a pomáhá tak pojmenovat faktory, které hrají roli při rozvoji obnovitelných zdrojů energie.


 

Projekt IMPACTECH, podpořený Technologickou agenturou ČR, realizuje tým Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity. Externími garanty projektu jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Komora obnovitelných zdrojů energie a CI2, o.p.s. Cílem projektu je vytvoření modelu mapujícího efekty nízkouhlíkové transformace na zaměstnanost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info