Vyplnit vstupní data a spustit model

Návod k použití modelu IMPACTECH

Pro správné fungování modelu je třeba nahrát příslušné vstupy, které tvoří:

  • Scénáře budoucího vývoje energetického mixu v elektroenergetice (povinně)
  • Scénáře budoucího vývoje produkce ostatních paliv v energetice 
  • Projekce vývoje modelovaných technologií (nepovinně)

 

Následně svou volbu potvrďte tlačítkem „Potvrdit volby“.

Zadejte (upravte) předdefinované parametry v interaktivních tabulkách a spusťte výpočet modelu tlačítkem Start. Pozor, výpočet obvykle chvíli trvá (cca 15-120 sekund podle objemu vstupních dat). Pro stabilitu modelu a konzistentnost výsledků silně doporučujeme neměnit žádné vstupní parametry pro rok 2015.

Poté, co je výpočet dokončen, jsou do prostoru pod tlačítko „Start“ generovány výstupy ve formě tabulek a obrázků. Tabulky je možné kopírovat například do tabulkového procesoru Microsoft Excel. Grafy je možné ukládat jako obrázky například do formátu png (Portable Network Graphics).

 

Model pracuje s vyhodnocováním situací v pětiletých intervalech. Doporučujeme zadávat scénáře pracující s celým uvedeným časovým horizontem (tj. do roku 2050). Expertní projekce lze do modelu zadat pouze pro roky 2030 a 2050. Pro ostatní modelované roky, tedy 2025, 2035, 2040 a 2045, model pracuje s interpolací těchto projekcí.


Scénáře možného budoucího vývoje energetického mixu tvoří jakékoli scénáře rozepsané do níže uvedené podoby. Položky Životnost, Poměr capex : opex, Vývoj jednotlivých vstupních nákladů a Předpokládaný vztah poptávky po práci k produkci z jednotlivých zdrojů mohou být vyplněny na základě expertních rozhovorů (popis viz Metodika) nebo na základě externích předpokladů.

 

Zdroje vstupních dat pro rok 2015

Scénáře budoucího vývoje energetického mixu: Capros et al. (2016)

Životnost: International Renewable Energy Agency (International Renewable Energy Agency 2012c; 2018) – větrná energie; International Renewable Energy Agency (International Renewable Energy Agency 2012b; 2018) – fotovoltaika; International Renewable Energy Agency (International Renewable Energy Agency 2012a) a National Renewable Energy Laboratory National Renewable Energy Laboratory – energie z biomasy a z bioplynu

Poměr capex : opex: International Renewable Energy Agency (International Renewable Energy Agency 2018)

Vývoj jednotlivých vstupních nákladů: International Renewable Energy Agency (International Renewable Energy Agency 2018) - větrná energie; Electric Power Research Institute (Enbar et al. 2015) – fotovoltaika, náklady na údržbu; International Renewable Energy Agency (International Renewable Energy Agency 2018) – fotovoltaika, náklady na provoz; International Renewable Energy Agency (International Renewable Energy Agency 2012a; 2018) - biomasa a bioplynPoužíváte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info